Wise Disk Cleaner - Công cụ miễn phí để loại bỏ các tập tin rác một cách dễ dàng

Wise Disk Cleaner là một rảnh rỗi, ứng dụng nhanh và dễ sử dụng để giải phóng dung lượng ổ đĩa bằng cách xóa các tệp rác không còn được sử dụng bởi bất kỳ phần mềm nào trên hệ thống của bạn. Nó xóa tất cả các loại tệp, chẳng hạn như tệp tạm thời mà các ứng dụng không xóa khi chúng không còn cần thiết và các tệp nhật ký, tệp chỉ mục và tệp sao lưu khác nhau.

Wise Disk Cleaner có thể xác định hơn 50 loại tệp rác. Chương trình chỉ

xóa các tệp mà bạn yêu cầu. Bạn có thể chọn xóa vĩnh viễn các tệp hoặc chuyển trước tiên vào Thùng rác. Chương trình có thể tự động dọn dẹp hoặc bạn có thể làm thủ công.

Bạn sẽ ngạc nhiên về dung lượng đĩa cứng mà chương trình này có thể mang lại cho bạn, vì vậy bạn có thể tự động lấy lại nhiều dung lượng đĩa cứng. Điều này cũng giúp tăng hiệu suất PC của bạn.

Tải xuống Wise Disk Cleaner miễn phí (2,85 MB)

Bạn cũng có thể muốn thử Wise Registry Cleaner 4 miễn phí

Tags: Phần mềm