Cách xem ai đã tweet lại bài đăng của bạn trên Twitter mới

Chúng ta đã thảo luận về Cách tìm ai đã Tweet lại các tweet của bạn và các Tweet do bạn thực hiện. Tuy nhiên, cách tìm các tweet đã được tweet lại đã có một chút thay đổi trong giao diện Twitter mới. Kiểm tra mẹo dưới đây để kiểm tra xem ai đã tweet lại tweet của bạn trên Twitter mới.

1. Đăng nhập Twitter và mở trang chủ Twitter (Trang chủ).

2. Nhấp vào menu thả xuống ‘Tweet lại’ và chọn tùy chọn ‘Your Tweets, retweet’.

3. Sau đó, bạn sẽ thấy Tất cả các tweet đã Tweet lại của bạn. Chỉ cần di con trỏ chuột qua tweet mong muốn và bấm vàonút mũi tên màu xám nhỏ như hình bên dưới:

4. Bây giờ danh sách những người đã tweet lại tweet đó sẽ được hiển thị trong bảng bên phải. Trỏ con trỏ qua ảnh hồ sơ Twitter của họ và nhấp vào ảnh đó để xem hồ sơ của họ.

>> Bạn có thể truy cập liên kết này //twitter.com/#retwe !!

Tags: TipsTricksTwitter