Nhận miễn phí trình ghi màn hình BB FlashBack Express

BB FlashBack Express là một máy ghi màn hình miễn phí phần mềm với nhiều chức năng. Nó sử dụng cách ghi màn hình khác với các chương trình ghi màn hình khác. Nó có thể tạo ra các bản ghi tốc độ khung hình cao mà không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của PC ngay cả trên các PC và netbook cũ hơn.

BB FlashBack Express trước đây đã được bán với giá $39, nhưng bây giờ nó là một phần mềm miễn phí.

       

Các tính năng của BB FlashBack Express:

  • Ghi lại một cửa sổ, khu vực hoặc toàn màn hình và video webcam.
  • Chia sẻ tải phim bằng một cú nhấp chuột lên Youtube và các trang web chia sẻ video khác
  • Lưu bản ghi vào Flash hoặc AVI các định dạng có toàn quyền kiểm soát kích thước và chất lượng tệp.
  • Tương thích Vista - Chụp các hiệu ứng ‘Aero’ của Vista.
  • Sử dụng một công cụ nén tùy chỉnh, mang đến cho bạn những điều tuyệt vời phim chất lượng nhưng ở một kích thước nhỏ.

Tải xuống BB FlashBack Express

Tags: SoftwareWindows Vista