Ngăn Google hiển thị Tên và Ảnh của bạn trong Quảng cáo của họ

Gần đây, Google đã thông báo rằng họ đang cập nhật Điều khoản dịch vụ bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2013. Trong số ba thay đổi được đề cập, một thay đổi có thể làm phiền bạn vì Google có thể hiển thị tên và ảnh hồ sơ của bạn trong các sản phẩm của họ (bao gồm cả trong các bài đánh giá, quảng cáo và các ngữ cảnh thương mại khác) .Tên và ảnh hiển thị trong xác nhận được chia sẻ là những tên bạn đã chọn trên Google+. May mắn thay, Google cung cấp cho bạn quyền kiểm soát việc sử dụng tên và ảnh hồ sơ của bạn nhưng điều đó chỉ áp dụng cho xác nhận được chia sẻtrong quảng cáo.

Một ví dụ về xác nhận được chia sẻ được hiển thị trong một quảng cáo:

Để ngăn Google hiển thị hồ sơ của bạn trong quảng cáo, hãy truy cập trang web cài đặt Xác nhận được Chia sẻ. Cuộn xuống dưới cùng và bỏ chọn tùy chọn có nội dung “Dựa trên hoạt động của tôi, Google có thể hiển thị tên và ảnh hồ sơ của tôi trong xác nhận được chia sẻ xuất hiện trong quảng cáo.”Và nhấn Lưu.

Ghi chú: Cài đặt này không thay đổi việc tên hoặc ảnh hồ sơ của bạn có thể được sử dụng ở những nơi khác như Google Play, Maps, Tìm kiếm, v.v.

Đối với người dùng dưới 18 tuổi, hành động của họ sẽ không xuất hiện trong xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo và một số ngữ cảnh khác nhưng họ có thể thấy xác nhận được chia sẻ từ những người khác.

Những người quan tâm có thể đọc chi tiết ‘TOS’ cập nhật (có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2013) tại đây.

Tags: GoogleGoogle PlayGoogle PlusNewsTips