Giá iPad của Apple tại Ấn Độ chính thức được công bố

Apple iPad hiện đã chính thức có mặt tại Ấn Độ gần một năm sau khi có mặt ban đầu tại Mỹ. Giá chính thức của iPad ở Ấn Độ không quá cao và bạn có thể cân nhắc mua ngay bây giờ! Kiểm tra giá iPad ở Ấn Độ cho cả mẫu iPad Wi-Fi và iPad Wi-Fi + 3G bên dưới:

iPad (Wi-Fi)16GB32GB64GB
Rs. 27,900Rs. 32,900Rs. 37,900
iPad (Wi-Fi + 3G)16GB32GB64GB
Rs. 34,900Rs. 39,900Rs. 44,900

CẬP NHẬT - Apple Ấn Độ đã giảm giá iPad sau khi công bố iPad 2.

iPad (Wi-Fi)16GB32GB64GB
Rs. 24.500Rs. 29.500Rs. 34.500
iPad (Wi-Fi + 3G)16GB32GB64GB
Rs. 31,900Rs. 36,900Rs. 41,900

Nguồn: Apple Store (Ấn Độ)

Cũng thấy: Đã công bố gói dữ liệu BSNL 3G cho iPad

Tags: AppleiPad