Xóa nội dung không mong muốn khỏi YouTube bằng Adblock Plus 'YouTube Customizer'

Adblock Plus, một trong những tiện ích mở rộng phổ biến nhất cho phép bạn loại bỏ quảng cáo trực tuyến khó chịu và xâm phạm như biểu ngữ quảng cáo, cửa sổ bật lên và quảng cáo video; gần đây đã giới thiệu YouTube Customizer. Công cụ mới này cung cấp cho người dùng khả năng chặn nội dung YouTube gây phiền nhiễu, do đó có thể tận hưởng trải nghiệm video thuần túy trên YouTube. Người dùng thường xuyên xem video trên YouTube và thích giao diện người dùng không lộn xộn sẽ thực sự thích công cụ này!

Adblock Plus ‘Trang tùy chỉnh YouTube’ cho phép bạn xóa có chọn lọc các phần tử không cần thiết khỏi YouTube như phần nhận xét, đề xuất video hiển thị ở bên phải, tab chia sẻ và chú thích trong video. Bạn có thể chặn bất kỳ phần tử nào trong số các phần tử này mà bạn thấy khó chịu nhất hoặc tất cả chúng theo ý muốn. Các yếu tố sau trên YouTube có thể bị chặn:

  • Bình luận
  • Video được đề xuất
  • Video nổi bật trong màn hình kết thúc
  • Video được đề xuất trong màn hình kết thúc
  • Tab chia sẻ trong mô tả
  • Chú thích trong video
  • Các kênh liên quan trên các trang kênh
  • Các kênh nổi bật trên các trang kênh
  • Các kênh phổ biến trên các trang kênh
  • Các kênh được đề xuất trên Trang chủ

Để tùy chỉnh YouTube với Adblock Plus, trước tiên bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng hoặc tiện ích bổ sung Adblock Plus trong trình duyệt của mình. Sau đó, truy cập youtube.adblockplus.me/en và chặn bất kỳ phần tử nào mong muốn trên YouTube bằng cách nhấp vào nút “+ thêm”. Trang tùy chọn Adblock Plus sẽ mở ra yêu cầu bạn thêm bộ lọc, hãy nhấp vào + Thêm để thêm bộ lọc.

Ngoài ra, bạn có thể thêm bộ lọc riêng lẻ được liệt kê bên dưới theo cách thủ công:

//easylist-downloads.adblockplus.org/yt_annoyances_full.txt

//easylist-downloads.adblockplus.org/yt_annoyances_comments.txt

//easylist-downloads.adblockplus.org/yt_annoyances_suggestions.txt

//easylist-downloads.adblockplus.org/yt_annoyances_other.txt

Ghi chú: Các bộ lọc trên sẽ không xóa quảng cáo khỏi YouTube vì chúng bị chặn theo mặc định.

Tags: Ad BlockerAdd-onBlock AdsBrowser ExtensionVideosYouTube