Cách bật tính năng email trên hồ sơ trên Google+ của bạn

Google+ Mới ra đời được 2 ngày nhưng mạng xã hội mới và rực rỡ của Google đã nhận được sự đánh giá cao từ phần lớn người dùng và quản trị viên web, trong đó có tôi cũng vậy. Sau khi sử dụng Google Plus cả ngày, tôi đã đăng một bài viết “20 mẹo Google+ để nâng cao trải nghiệm Google Plus của bạn” bao gồm một số mẹo rất hữu ích.

Có một Mẹo Google+ quan trọng khác mà tôi quên thêm vào bài đăng ở trên và vì vậy hãy chia sẻ nó ngay bây giờ dưới dạng một bài đăng riêng biệt. Google+ cũng bao gồm tính năng Email nhưng tính năng này bị tắt theo mặc định. Vì vậy, người ta cần kích hoạt tính năng “Gửi Email”Nếu họ muốn Cho phép mọi người gửi email cho họ từ một liên kết trên hồ sơ của họ. Bạn có thể chọn cho phép: Bất kỳ ai từ web, Vòng kết nối mở rộng, Vòng kết nối của bạn hoặc một nhóm người sử dụng tùy chọn Tùy chỉnh.

Để kích hoạt Email trong Google+, chỉ cần mở hồ sơ trên Google+ của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ. Sau đó, nhấn vào tùy chọn 'Gửi email' có ngay bên dưới huy hiệu hồ sơ của bạn. Đánh dấu vào ô và chọn tất cả những người bạn muốn giữ liên lạc với bạn qua Email Google+.

Sau khi nhấp vào Lưu, bạn sẽ nhận thấy rằng tùy chọn ‘Gửi email’ đã được bật.

Một điều tốt là địa chỉ email thực của bạn vẫn bị ẩn với người gửi. Ngoài ra, nếu bạn gửi email cho bất kỳ ai thì Google cũng sẽ gửi một bản sao của nó đến địa chỉ email Gmail của bạn. 🙂

Thẻ: GoogleGoogle Plus