Tỷ lệ khung hình của màn hình điều khiển của tôi là gì?

Tỷ lệ khung hình của màn hình máy tính có thể dễ dàng tính toán bằng cách chia chiều rộng cho chiều cao của nó. Ví dụ: Tỷ lệ khung hình của độ phân giải màn hình 1440 x 900 sẽ là 8: 5

Đây là một công cụ đơn giản 'Tỷ lệ khung hình' có thể tính toán và hiển thị tỷ lệ khung hình hiện tại của màn hình của bạn trong 1 lần nhấp. Các tỷ lệ khung hình phổ biến nhất là 4: 3 và 16: 9

Tải xuống Tỷ lệ khung hình (22 KB)

Tags: Thủ thuật