Cách tắt tính năng ghim chương trình vào thanh tác vụ trong Windows 7

Một trong những tính năng đánh dấu nhất trong Windows 7 là thanh tác vụ hay còn gọi là Superbar. Thanh tác vụ Windows 7 hiển thị các chương trình đang mở ở dạng Iconize, cũng có thể được ghim (đính kèm) vào thanh tác vụ.

Nếu bạn muốn ngăn bất kỳ ai ghim bất kỳ mục hoặc lối tắt nào vào thanh tác vụ 7 của mình, thì có một giải pháp cho bạn. Bạn co thể dê dang vô hiệu hóa tính năng ghim các chương trình vào thanh tác vụ 7 và chỉ ghim (sửa) những cái hữu ích.

Để thực hiện việc này, hãy mở Run hoặc Search và nhập “gpedit.msc”. Đi tới Cấu hình người dùng> Mẫu quản trị> Menu Bắt đầu và Thanh tác vụ. Bây giờ, hãy mở mục nhập “Không cho phép ghim chương trình vào Thanh tác vụ”, Bật nó lên và nhấp vào Ok.

Khi bạn kích hoạt nó, người dùng không thể bỏ ghim các chương trình đã được ghim vào Thanh tác vụ và họ không thể ghim các chương trình mới vào Thanh tác vụ.

Tắt hoặc không định cấu hình cài đặt này để hoàn nguyên về cài đặt trước đó.

Tags: Mẹo vặt