Tải xuống Office 2010 Bản dùng thử 60 ngày miễn phí (RTM)

Bây giờ bạn có thể tải xuống Đánh giá 60 ngày bản sao của Office Professional Plus 2010 RTM miễn phí thông qua Trung tâm Đánh giá TechNet. Bản đánh giá Office Professional Plus 2010 này sẽ hủy kích hoạt sau 60 ngày và nó yêu cầu gỡ bỏ các phiên bản Office trước đó trước khi cài đặt. Vì vậy, hãy thử phiên bản cuối cùng của Văn phòng 2010 bây giờ miễn phí!

Microsoft Office Professional Plus 2010 trao quyền cho mọi người của bạn làm việc tốt nhất của họ từ nhiều nơi hơn - cho dù họ đang sử dụng PC, điện thoại hay trình duyệt web. Nó có thể tối đa hóa các khoản đầu tư hiện có và giúp mọi người hoàn thành nhiều việc hơn bằng cách mang các khả năng của máy chủ đến với mọi người thông qua các ứng dụng quen thuộc và trực quan. Nó cung cấp các công cụ thông minh, đơn giản, tiết kiệm thời gian để giúp mọi người làm được nhiều việc hơn mà ít tốn kém hơn.

Tải xuống và cài đặt Office 2010 đầy đủ tính năng cho 60 ngày dùng thử : Phiên bản 32-bit và 64-bit của Office PP 2010 hiện có sẵn để tải xuống bằng 19 ngôn ngữ.

MỘT khóa sản phẩm được yêu cầu kích hoạt bản sao đánh giá 60 ngày của Microsoft Office Professional Plus 2010 mà bạn có thể nhận được sau khi đăng ký. Cần có Windows Live ID / Hotmail ID để tiếp tục đăng ký.

Đăng ký tại đây để tải xuống Microsoft Office Professional Plus 2010

Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết tải xuống trực tiếp chính thức của Office Professional Plus 2010 RTM -

Liên kết tải xuống trực tiếp chính thức của Office 2010 x86 (32-bit) tiếng Anh

Tải xuống (Kích thước - 650MB) Phiên bản xây dựng: 14.0.4760.1000

Liên kết tải xuống trực tiếp chính thức của Office 2010 x64 (64-bit) tiếng Anh

Tải xuống (Kích thước - 718MB) Phiên bản xây dựng: 14.0.4760.1000

Cũng thấy:

  • Có gì mới trong Office 2010
  • Yêu cầu hệ thống Office 2010

Cảm ơn Binoy cho cái mũ.

Tags: MicrosoftMicrosoft Office 2010SoftwareTrial