Petabyte là gì? | Bao nhiêu là một Petabyte?

Mozy đã tổng hợp một loạt thống kê có thể giúp bạn hiểu được lượng dữ liệu kích thước một Petabyte chứa. Chỉ số hình ảnh này dưới đây thực sự tuyệt vời!

[via] Mozy - Bao nhiêu là một Petabyte?