Tải xuống Paragon Rescue Kit 9.0 Express miễn phí

Bộ cứu hộ là một CD khôi phục có thể khởi động của Paragon, khắc phục sự cố khởi động và có thể truy xuất dữ liệu của bạn khi hệ thống của bạn không khởi động được. Nó thậm chí còn cứu các phân vùng đã bị xóa. Bạn sẽ cần ghi hình ảnh có thể khởi động của phần mềm trên đĩa CD / DVD để sử dụng nó.

Các tính năng chính của Bộ cứu hộ Express:

  • Dễ sử dụng với một CD Khôi phục có thể khởi động
  • Một cách dễ dàng Khắc phục sự cố khởi động
  • Cứu dữ liệu của bạn trong trường hợp bị vi-rút tấn công hoặc tệp bị hỏng
  • Phục hồi phân vùng
  • Trình hướng dẫn truyền tệp - Lấy thông tin có giá trị từ đĩa khi hệ thống không khởi động được và lưu vào đĩa cứng / phân vùng khác hoặc trên đĩa CD / DVD.

Tải xuống Rescue Kit 9.0 Express miễn phí

Tags: Phần mềm